Inne strony informacyjne
Grupy AQUA:

Aby przejść do innej strony informacyjnej,
kliknij wybraną miniaturę.

 • Grupa Aqua - strona główna
 • Układy

UKŁADY ROZSĄCZAJĄCE DESZCZÓWKĘ

W wypadku gdy nie widzimy potrzeby zagospodarowania deszczówki jako tzw. wody szarej i przypadku braku kanalizacji deszczowej powstaje nierozwiązany problem odprowadzenia wody deszczowej na terenie działki - system rynnowy kończy się najczęściej na poziomie terenu. Teren wokół domku jest coraz częściej terenem utwardzonym - spływająca z dachu i terenów utwardzonych deszczówka staje się więc poważnym problemem.

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego właściciel posesji jest odpowiedzialny za zagospodarowanie wody deszczowej nanoszonej w obręb działki. Problem można rozwiązać rozsączaniem deszczówki spełniając następujące warunki nałożone na nas przez ustawodawcę:

Minimalne odległości systemu do rozsączania

 • 5 m od budynków mieszkalnych bez izolacji przeciwwilgociowej
 • 2 m od budynków mieszkalnych z izolacją przeciwwilgociową
 • 3 m od drzew
 • 2,0 m od granicy działki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy
 • 70 m od najbliższej studni stanowiącej ujęcie wody pitnej
 • 1,5 m od rurociągów gazowych i wodociągowych
 • 0,8 m od kabli elektrycznych
 • 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych

Warto również zwrócić uwagę, że bezpieczne odległości studni od urządzeń kanalizacyjnych zależą one w dużym stopniu od wodoprzepuszczalności gruntu i kierunku przepływu wód gruntowych.

Ocena zdolności gruntu do wchłonięcia wody

W przypadku budowy nowego domu warunki gruntowo – wodne powinny być określone w projekcie, natomiast dla już istniejących budynków należy rozpoznać rodzaj gruntu, np. przez przeprowadzenie oceny przepuszczalności gruntu. Ponieważ wymaga to już fachowej wiedzy możemy skorzystać z danych umieszczonych w tabeli poniżej.

Wymagana objętość zbiornika do magazynowania deszczówki przed rozsączeniem dla domku o powierzchni projekcji dachu rzędu 100 m2 i przy założeniu opadu na poziomie 100 l*s/ha

Rodzaj gruntu Wymagana objętość zbiornika
piaski grube 800 l
piaski średnie 1 600 l
piaski drobne 2 400 l
piaski pylaste i gliniaste 13 000 l

Rozsączać możemy na kilka sposobów:

Deszczówka - AQUA Grupa SBS

- z wykorzystaniem zbiornika o perforowanych ścianach

Deszczówka doprowadzona rurą (1) poprzez kosz filtracyjny wpływa do zbiornika o perforowanych ścianach i dnie, wkopanego poniżej poziomu terenu. Cały wykop jest wyłożony geowłókniną i zasypany piaskiem.

Dno zbiornika pokryte jest warstwą ok. 10 cm piasku i osłonięte płytą zabezpieczającą przed rozpłukaniem. Dno zbiornika powinno znajdować się co najmniej 1.5 m powyżej poziomu wody gruntowej.

Deszczówka - AQUA Grupa SBS

- rozsączanie za pomocą skrzyń infiltracyjnych poprzedzone wstępną filtracją na złożu żwirowym z wykorzystaniem zbiornika pośredniego

 1. dopływ deszczówki
 2. kosz filtracyjny
 3. pompa zatapialna
 4. rura odpływowa na złoże
 5. skrzynie rozsączające
 6. odpowietrzenie skrzyń
Deszczówka - AQUA Grupa SBS

- rozsączanie za pomocą skrzyń infiltracyjnych poprzedzone filtracją deszczówki za pomocą filtru DZD

 1. dopływ deszczówki
 2. filtr FPB160 z nadstawką
 3. odpływ odfiltrowanych zanieczyszczeń
 4. dopływ deszczówki do zespołu skrzyń rozsączających
 5. skrzynie rozsączające owinięte geowłókniną

Copyright © 2012 Grupa AQUA. All rights reserved.

Nagroda Gazele Biznesu dla Grupy Aqua
Grupa Aqua Rzetelną Firmą