Inne strony informacyjne
Grupy AQUA:

Aby przejść do innej strony informacyjnej,
kliknij wybraną miniaturę.

 • Grupa Aqua - strona główna
 • Teoria deszczówki
TEORIA DESZCZÓWKI - WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

Przepisy prawne:

Deszczówka - przepisy prawne Kliknij aby powiększyć

Pojęcia podstawowe:

 • opad roczny - opad obliczony wg mapy opadów
 • wartość odpływu - ta część opadów, którą naprawdę można uzyskać ( reszta wyparowuje)
  0,8 - dachówka, itp.
  0,6 - dachy żwirowe
  0,4 - dachy trawiaste.

 • pojemność wymagana zbiornika w m3 = 0,05 x roczna ilość zebranej wody deszczowej
 • pojemność zbiornika = pojemność wymagana + 500 l jako zapas minimalny
 • roczna ilość zebranej wody deszczowej = powierzchnia dachu x opady roczne x wartość odpływu

Zużycie deszczówki:

spłuczka WC - 8 m3/osobę/rok.
pranie - 6 m3/osobę/rok
podlewanie ogrodu - 6 m3/rok/100 m2 ogrodu
mycie i czyszczenie - 2 m3/rok/osobę

Podział gruntów na klasy w zależności od ich wodoprzepuszczalności:

Klasa przepuszczalności gruntu Czas wsiąkania wody Rodzaj gruntu
t min/139 mm t min/10 mm
A < 2 < 0,2 /12 s/ rumosze, żwiry, pospółki
B 2<>18 0,2<>1,5 piaski grube i średnie
C 18<>180 1,5<>13 piaski drobne i lessy
D 180<>780 13<>60 piaski pylaste i gliniaste
E > 780 > 60 gliny, iły, skały niespękane

Rozsączać praktycznie możemy w gruntach klasy B, C i D. Grunty klasy A wymagają zastosowania podsypki z piasków drobnych.

Copyright © 2012 Grupa AQUA. All rights reserved.

Nagroda Gazele Biznesu dla Grupy Aqua
Grupa Aqua Rzetelną Firmą