Inne strony informacyjne
Grupy AQUA:

Aby przejść do innej strony informacyjnej,
kliknij wybraną miniaturę.

  • Grupa Aqua - strona główna
  • Aqua deszcz II

AQUA DESZCZ II

INSTALACJA DO WYKORZYSTANIA WODY DESZCZOWEJ W DOMU I W OGRODZIE

Specjalnie dla tych, którzy nie chcą kopać dołów pod zbiornik podziemny, stworzyliśmy zestaw AQUA DESZCZ II umożliwiający wykorzystanie wody deszczowej w domu i w ogrodzie.

Opis:

Zebrana z dachu budynku woda deszczowa trafia do rynny skąd rurą dopływową kierowana jest dof zbiornika wewnętrznego. W filtrze samoczyszczącym następuje oddzielenie wody od zanieczyszczeń, np. liści. Większość wody przelatuje przez otwory we filtrze i trafia do wyłapywacza. W wyłapywaczu następuje ponowne oddzielenie wody od zanieczyszczeń. Oczyszczona woda trafia do zbiornika.

W przypadku, gdy przez kilka dni nie pada deszcz i wody w zbiorniku ubywa do określonego poziomu, załączany jest elektrozawór dopuszczający wodę do zbiornika. Zapobiega to uszkodzeniom pompy i zapewnia stały dopływ wody do urządzeń sanitarnych lub ogrodu. W okresie intensywnych opadów deszczu nadmiar wody odprowadzany jest do kanalizy deszczowej. W miejscach gdzie nie ma dostępu do tego typu kanalizy zaleca się nadmiar deszczówki rozsączać w złożu drenażowym. Należy zaprojektować je tak, aby uwzględnić konieczność odprowadzenia więszych ilości wody, które mogą pojawić się w skutek wielodniowych opadów.

Deszczówka - AQUA Grupa SBS
Kliknij aby powiększyć
Instalacja z wykorzystaniem zestawu AQUA DESZCZ II

Copyright © 2012 Grupa AQUA. All rights reserved.

Nagroda Gazele Biznesu dla Grupy Aqua
Grupa Aqua Rzetelną Firmą