Inne strony informacyjne
Grupy AQUA:

Aby przejść do innej strony informacyjnej,
kliknij wybraną miniaturę.

  • Grupa Aqua - strona główna
  • Akcesoria

AKCESORIA DO UKŁADÓW ROZSĄCZAJĄCYCH

Deszczówka - AQUA Grupa SBS

Skrzynie rozsączające służą do magazynowania wód opadowych i przechowania ich na czas niezbędny do wsiąknięcia w otaczający grunt. Pojedyncze skrzynie mają przeciętnie pojemność 200 - 300 l i mają możliwość łączenia ich w zespoły. Budowane z nich magazyny tworzą podziemne zbiorniki wody o pojemnościach sięgających nawet setek m3.

Deszczówka - AQUA Grupa SBS

Po zmontowaniu konstrukcji zbiornika na podłożu z podsypki piaskowej przykrytej geowłókniną owijamy całość powstałego w ten sposób magazynu geowłókniną i przykrywamy warstwą piasku.

Copyright © 2012 Grupa AQUA. All rights reserved.

Nagroda Gazele Biznesu dla Grupy Aqua
Grupa Aqua Rzetelną Firmą